La universitar, en catalàLa universitar, en català

Poder estudiar en català a les universitats no pot ser un privilegi, és un dret de què tots els estudiants haurien de poder gaudir. Tot i això, durant aquests últims anys s’ha detectat un augment constant de les vulneracions lingüístiques a les aules. Les queixes més recurrents i els drets vulnerats més sovint són els següents:

“Em vaig inscriure a una assignatura que segons s’informava en el pla docent es faria en català. Tot i això, el primer dia de classe el professor va preguntar si calia fer la classe en castellà i un estudiant ho va demanar. Ara, cap assignatura del quadrimestre no es fa en català.”
EL PROFESSOR TÉ L’OBLIGACIÓ DE FER LA CLASSE EN CATALÀ SI AIXÍ ESTÀ INFORMAT AL PLA DOCENT
Els plans docents de les universitats informen els estudiants en quina llengua es durà a terme cada assignatura. Tots els professors tenen l’obligació de fer la classe amb la llengua informada anteriorment.
“No ofereixen cap grup de docència amb llengua d’impartició catalana, cosa que m’obliga a fer tot el curs universitari en castellà i anglès.”
La teva universitat ha de vetllar perquè el català sigui la llengua d’ús normal als estudis de graus i màsters que ofereix.
L’Estatut del 2006, a l’article 35.1, estableix que “el català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament universitari”.
“Una professora de la UIB, amb molta arrogància, m’ha obligat a fer una exposició oral en castellà.”
A les Illes Balears, s’ha de promoure la normalització de la llengua catalana a la universitat i no pot ser marginada.
A les Illes Balears, a l’article 35 de l’estatut d’autonomia s’especifica que la comunitat autònoma té competència per a l’ensenyament en català i que la seva normalització en el món educatiu ha de ser un dels seus objectius.
“A la UPV no ofereixen pràcticament cap assignatura en català.”
Al País Valencià també tens el dret de poder estudiar en català.
En el cas del País Valencià, l’article 6 de l’estatut d’autonomia estableix el català com a llengua oficial de la comunitat, i especifica que tothom té el dret de rebre l’ensenyament en aquesta llengua.
“No m’han deixat fer l’examen en català, i ho justifiquen dient que un professor és de fora de Catalunya”
A tots els territoris catalanoparlants, tens el dret de fer els exàmens i d’expressar-te en català quan vulguis a la teva universitat.
L’article 6.4 de la Llei d’universitats de Catalunya estableix que la universitat ha de garantir que en els processos de selecció, d’accés i d’avaluació es concreti el coneixement suficient de les dues llengües oficials del professorat universitari. A part, l’article 35.5 de l’estatut d’autonomia de Catalunya especifica que l’alumnat dels centres universitaris té dret d’expressar-se, oralment i per escrit, en la llengua oficial que esculli.
“Vaig sol·licitar un curs de doctorat a Barcelona íntegrament en català perquè no parlo castellà, i la resposta (arrogant i en castellà) va ser que els cursos es feien en castellà perquè hi havia molts estudiants llatinoamericans.”
El català no pot ser marginat als estudis de màster i doctorat.
Tal com s’anuncia per als graus, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que “el català s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament universitari”, per tant, també s’ha d’aplicar en els màsters i doctorats.
“Vaig demanar informació sobre cursos de català a la universitat i no només em van dir que no hi quedaven places, sinó que no em farien falta.”
Tens el dret de rebre una acollida lingüística que et permeti seguir els estudis en català.
A la Llei d’universitats de Catalunya (LUC), a l’article 35 s’estableix la necessitat que les universitats tinguin mecanismes d’acolliment i d’assessorament per als estudiants de nou accés, com també programes i activitats socials, amb l’objectiu de facilitar-ne la integració en l’entorn universitari i en el coneixement del català.
“Fa més d’un mes que vaig fer una queixa als serveis lingüístics de la universitat sobre l’idioma emparat a una assignatura, i encara no he rebut resposta, i així es perpetua la vulneració.”
Tens el dret de queixar-te a l’administració si consideres vulnerats els teus drets lingüístics i que la universitat vetlli perquè siguin respectats.
A tot el domini lingüístic, la universitat ha d’oferir diferents mecanismes per tal que puguis presentar una queixa per denunciar qualsevol indici de vulneració i ha d’oferir-te’n una solució. I si no, sempre pots recórrer al Síndic de Greuges general o al de la universitat en cas que en disposi.