La universitar, en catalàLa universitar, en català

MANIFEST

Durant aquests últims anys s’ha detectat un augment de les denúncies presentades per discriminació lingüística a les universitats de territoris de parla catalana. La majoria de les queixes responen a un incompliment del professorat per seguir la llengua fixada al pla docent d’una assignatura, encara que també es detecta que hi ha molts casos de poca oferta d’assignatures en català. Tot i això, la percepció general és que el volum de vulneracions dels drets dels estudiants és molt més elevat que el que realment es denuncia.

Darrerament s’ha constatat un notable relaxament en la consciència lingüística del personal universitari i una inacció perpetuada per dels equips de govern de les universitats, que han permès vulneracions de drets tan bàsics com el compliment de l’ús de la llengua anunciada a les assignatures. Aquests fets no solament menystenen el dret de rebre un ensenyament universitari en català, sinó que palesen la poca voluntat de les universitats per complir els articles sobre la llengua dels seus propis estatuts.

A Catalunya, a l’article 6.1 de la Llei d’universitats de Catalunya (LUC), s’estableix el català com a llengua pròpia de les universitats de Catalunya. Conseqüentment, promou l’obligació que sigui la llengua d’ús normal de llurs activitats. També, a l’article 35 s’estableix la necessitat que les universitats tinguin mecanismes d’acolliment i d’assessorament per als estudiants de nou accés, com també programes i activitats socials amb l’objectiu de facilitar-ne la integració en l’entorn universitari i en el coneixement del país, la seva llengua i la seva cultura. A les Illes Balears, a l’article 35 de l’estatut d’autonomia s’especifica que la comunitat autònoma té competència per a l’ensenyament en català i que la seva normalització en el món educatiu ha de ser un dels seus objectius. A més, el mateix reglament de la Universitat de les Illes Balears (UIB) especifica que el català és la llengua vehicular de la institució i que cal fomentar-ne l’ús.

Al País Valencià, l’article 6 de l’estatut d’autonomia estableix el valencià – denominació particular de la llengua catalana al territori – com a llengua oficial de la comunitat, i especifica que tothom té el dret de rebre l’ensenyament en aquesta llengua. A més a més, també remarca que la Generalitat valenciana ha d’adoptar les mesures necessàries per tal d’assegurar-ne el coneixement.

Tenint en compte que aquests drets s’estan vulnerant, aquesta campanya ofereix a l’estudiant un formulari perquè pugui denunciar qualsevol vulneració dels seus drets lingüístics. Aquest, dissenyat de forma intuïtiva i eficient, permetrà posar en contacte l’estudiant amb el servei de queixes ofert per la campanya i també el de la respectiva universitat, per assegurar que se segueixi el procediment legal de la institució.

Per aquest motiu, considerem indispensable que tots els estudiants prenguin consciència de la situació, i que presentin una queixa si detecten:

També volem reclamar a tots els rectorats de les universitats de domini lingüístic iniciatives reals i plausibles que reverteixin la situació de vulneracions constants. Per això, demanem que:

Com a impulsors de la campanya, tots els signants demanem als estudiants que prenguin consciència de la situació actual, i que facin respectar els seus drets presentant les queixes pertinents per tal de poder capgirar aquesta situació.

Si com a estudiant has vist vulnerats els teus drets lingüístics